Den synlige og usynlige by: Slagelse
2012-14 / Involverede i projektet: Maj Horn, Johanne Aarup Hansen og Slagelse kunstforening / Støttet af: Slagelse Kommune og Statens Kunstfond /
Hvad er en by? Hvordan hænger en by sammen? Hvilke fællesskaber består den af? Hvordan påvirkes ens blik på byen af at være uden for byen, eller midt i den? Hvilke arkitektoniske detaljer og forandringer i byens rum, vil man møde, hvis man over lang tid observerer og bevæger sig igennem byen - både langsomt og hastigt? Og hvilke borgere vil man igennem samme bevægelse møde?

Projektet Den synlige og usynlige by: Slagelse tager udgangspunkt i en toårig periode, hvor Maj og jeg jævnligt har været på ekspeditioner i Slagelse. Med bogen De usynlige byer af Italo Calvino som stor inspirationskilde, har vi på ekspeditionerne observeret byen, mødt en masse specialister i byen, borgerne, og indsamlet viden om både de fysiske, mellemmenneskelig og metafysiske sider af byen. Med udgangspunkt i denne viden har vi udviklet et system til, hvordan man kan portrættere en by vha. forskellige abstrakte og konkrete redskaber. Systemet er tænkt til også at kunne bruges i andre byer.

I oktober 2014 udstillede vi systemet eksemplificeret i et portræt af Slagelse. Udstillingen fandt sted i Røde Tårn, et gammelt kedeltårn midt i Slagelse by, der nu bliver brugt som udstillingssted. Som en del af udstillingen inviterede vi på to performative byvandringer, hvor vi gjorde brug af vores system ved at hver deltager skulle ifører sig en ekspeditionskasket og hver fik tildelt en rolle. For eksempel var der fire deltagere som hver især blev bedt om at bære et af systemets grundredskaber: at tage sig tid, at være nysgerrig, at lytte og at respektere. De øvrige deltagere fik hver til opgave at dokumentere eller indsamle nyt materiale om enten byens bygninger, terræn, tegn, mellemrum, bevægelsesmønstre eller magtrelationer. Vandringen foregik i området omkring Slagelse station, hvor vi kom igennem både kendte og mere ukendte områder, for til sidst at vende tilbage til Råde Tårn, hvor det indsamlede materiale kom til at indgå som en integreret del af udstillingen.

Billeder fra udstilling og byvandringer

 

Billeder fra processen

Italo_calvino

 

Billeder taget på de to performative byvandringer af Byens mellemrum

 


BACKNEXT
Den synlige og usynlige by: Slagelse
2012-14
Involverede i projektet: Maj Horn, Johanne Aarup Hansen og Slagelse kunstforening
Støttet af: Slagelse Kommune og Statens Kunstfond

Hvad er en by? Hvordan hænger en by sammen? Hvilke fællesskaber består den af? Hvordan påvirkes ens blik på byen af at være uden for byen, eller midt i den? Hvilke arkitektoniske detaljer og forandringer i byens rum, vil man møde, hvis man over lang tid observerer og bevæger sig igennem byen - både langsomt og hastigt? Og hvilke borgere vil man igennem samme bevægelse møde?

Projektet Den synlige og usynlige by: Slagelse tager udgangspunkt i en toårig periode, hvor Maj og jeg jævnligt har været på ekspeditioner i Slagelse. Med bogen De usynlige byer af Italo Calvino som stor inspirationskilde, har vi på ekspeditionerne observeret byen, mødt en masse specialister i byen, borgerne, og indsamlet viden om både de fysiske, mellemmenneskelig og metafysiske sider af byen. Med udgangspunkt i denne viden har vi udviklet et system til, hvordan man kan portrættere en by vha. forskellige abstrakte og konkrete redskaber. Systemet er tænkt til også at kunne bruges i andre byer.

I oktober 2014 udstillede vi systemet eksemplificeret i et portræt af Slagelse. Udstillingen fandt sted i Røde Tårn, et gammelt kedeltårn midt i Slagelse by, der nu bliver brugt som udstillingssted. Som en del af udstillingen inviterede vi på to performative byvandringer, hvor vi gjorde brug af vores system ved at hver deltager skulle ifører sig en ekspeditionskasket og hver fik tildelt en rolle. For eksempel var der fire deltagere som hver især blev bedt om at bære et af systemets grundredskaber: at tage sig tid, at være nysgerrig, at lytte og at respektere. De øvrige deltagere fik hver til opgave at dokumentere eller indsamle nyt materiale om enten byens bygninger, terræn, tegn, mellemrum, bevægelsesmønstre eller magtrelationer. Vandringen foregik i området omkring Slagelse station, hvor vi kom igennem både kendte og mere ukendte områder, for til sidst at vende tilbage til Råde Tårn, hvor det indsamlede materiale kom til at indgå som en integreret del af udstillingen.

RELATED PROJECTS


Loading